Į mokymus galima žiūrėti dvejopai. Iš vienos pusės, juos galima vertinti kaip brangiai kainuojančią pramogą ar tiesiog prasmingą laiko praleidimo būdą, kai įmonės darbuotojai sužino „kažką naujo֧“, „atsišviežina“- turėtas žinias, pabendrauja tarpusavyje ir įdomiai praleidžia laiką. Šiuo atveju nei mokymų trukmė, nei naudojamos metodikos, nei ilgalaikė išliekamoji vertė nėra svarbi. Svarbiausia – mokymų kaina, vedančio mokymus žmogaus charizma ir aplinka, kurioje vyksta mokymai. Iš kitos pusės, mokymus galima vertinti kaip  investiciją į verslą ir į kiekvieną atskirą žmogų. Ši investicija įmonei turi atnešti aiškiai pamatuojamą bei apčiuopiamą naudą ne tik trumpalaikėje perspektyvoje, kaip pavyzdžiui laikinai išaugusi darbuotojų motyvacija, bet ir ilgalaikėje, kai pasikeičia darbuotojų mąstymo bei elgesio įgūdžiai ir dėl to išauga jų darbo produktyvumas, kuris savo ruožtu išaugina įmonės pelną bei konkurencinį pranašumą rinkoje. Vertinant mokymus per tokią prizmę ir norint, kad investicija atsipirktų, svarbiausiais kriterijais tampa: mokymų technologija, orientuota į įgūdžių formavimą, laikas, skiriamas mokymams, vedančio mokymus žmogaus kompetencija įgūdžių formavimo srityje ir praktinis, o ne teorinis temos išmanymas. Sujungus šiuos keturis komponentus yra pasiekiamas ilgalaikis, aiškiai išmatuojamas rezultatas. Tokie principai galioja ne tik versle, bet ir sporte ar muzikoje. Per vieną dieną neužauga karate meistrai ar fortepijono virtuozai, taip pat, kaip ir po vieno seminaro vadybininkas negali tapti pardavimo profesionalu, įmonės vadovas tikru lyderiu ar socialinių tinklų specialistas – komunikacijos ekspertu!

Matydami vis didėjantį tęstinių, įgūdžius bei įpročius formuojančių mokymų poreikį, 2008 metais įkūrėme „Tęstinių mokymų centrą“, kurio pagrindinis tikslas – teikti mokymų ir konsultavimo paslaugas, kurios, formuodamos mokymuose dalyvaujančiųjų įgūdžius, užtikrintų efektyvius bei ilgalaikius kiekvieno atskiro dalyvio ir visos įmonės pokyčius. Per 9-is veiklos metus sukūrėme ir sėkmingai įvedėme į rinką daugelį tęstinių mokymo programų, kurios analogų sau neturi ir šiandien.

Tęstinių mokymų centro vadovas
Tomas Kaulinskas