Treneris

Miroslavas Monkevičius


15 metų vadovaujamojo darbo patirtis verslo įmonių vadovo bei nevyriausybinių organizacijų vadovo pozicijose;
12 metų patirtis dalyvaujant verslo kūrime ir vystyme (didmeninė ir mažmeninė prekybos, gamybos ir eksporto/importo verslas Lietuvoje, Moldovoje, Ukrainoje, Lenkijoje bei Rumunijoje; konsultavimo ir mokymų verslas);
per 20 verslo, valstybinių ir savivaldos įmonių ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų strategijų kūrimo patirtis;
10 metų darbo savivaldos ir valstybiniame sektoriuje patirties;
8 metų darbo patirties įmonių stebėtojų tarybose bei valdybose;
17 metų seminarų ir mokymų vedimo patirtis konsultuojant organizacijas strateginio ir taktinio planavimo, veiklos efektyvumo didinimo, veiklos procesų tobulinimo bei komandos įgalinimo klausimais.
strateginis ir taktinis veiklos planavimas;
pokyčių planavimas ir diegimas;
veiklos efektyvumo didinimas;
vidaus veiklos procesų tobulinimas;
vidinės kultūros formavimas;
komandos stiprinimas ir įgalinimas;
lyderystė.
per 30 seminarų bei mokymų Lietuvoje ir užsienyje: veiklos planavimo, efektyvumo, konfliktų valdymo, įmonių procesų tobulinimo įgalinimo ir lyderystės temomis;
finansų strategijos ir valdymo bei valdymo apskaitos programos ISM;
mediacijos ir konfliktų sprendimo sertifikatas;
stažuotės Prancūzijoje, Kinijoje, Filipinuose ir Japonijoje;
įvykdyti mokymai ir seminarai Kanadoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Moldovoje.