Kompetencijų vaučeris

Kas yra „Kompetencijų vaučeris“?

Priemonė „Kompetencijų vaučeris“ – tai negrąžintina subsidija, kuri suteiks įmonėms galimybę kelti savo darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją bei geriau prisitaikyti prie nuolatos kintančių darbo rinkos reikalavimų. Priemonė suteiks galimybę įmonėms gauti paramą dirbančiųjų mokymui tuo metu, kai jos reikia, ir ta apimtimi, kuri yra reikalinga.

Priemonei įgyvendinti pirmu kvietimu skirta iki 10 mln. EUR Europos socialinio fondo lėšų. Priemone gali pasinaudoti privatūs juridiniai asmenys ir valstybės arba savivaldybės įmonės, veikiantys ne trumpiau kaip vienerius metus.

Įmonei pasirašius dotacijos sutartį ir pasirinkus mokymų teikėją ir mokymų programą iš Mokymų teikėjų ir mokymų programų sąrašo, kuris skelbiamas www.ukmin.lrv.lt ir VšĮ Verslios Lietuvos svetainėje, įmonės darbuotojai galės mokytis 12 mėnesių laikotarpyje. Baigus mokymus, įmonės galės gauti dalies patirtų įmonės darbuotojų mokymo išlaidų kompensaciją iki 4 500 EUR.

Kodėl naudinga?

Skiriama iki 4500 Eur įmonės darbuotojų mokymo išlaidoms kompensuoti. Įmonės darbuotojai galės mokytis 12 mėnesių laikotarpyje.

Kas gali kreiptis?

Privatūs juridiniai asmenys ir valstybės arba savivaldybės įmonės, veikiantys ne trumpiau kaip vienerius metus.

Kaip veikia?

Norėdami pasinaudoti priemone, turite pateikti paraišką INVEGAI. Mokymų teikėjų ir mokymų programų sąrašą rasite VšĮ Verslios Lietuvos svetainėje.