ES projektai

Tęstinių mokymų centras

UAB „Tęstinių mokymų centras“ įgyvendina projektą „Elektroninės parduotuvės diegimas UAB „Tęstinių mokymų centras“, siekiant skaitmenizuoti įmonės pardavimo procesą ir didinti pardavimo pajamas“

2022 m. vasario mėn. UAB „Tęstinių mokymų centras“ pradėjo įgyvendinti projektą „Elektroninės parduotuvės diegimas UAB „Tęstinių mokymų centras“, siekiant skaitmenizuoti įmonės pardavimo procesą ir didinti pardavimo pajamas“, kuris yra dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, lėšomis. Projekto tikslas - įmonės veikloje įdiegti elektroninę prekybos platformą, kuri leis optimizuoti pardavimų procesą ir įgalins pasiekti ne tik Lietuvos, bet ir užsienio rinkų vartotojus. Nuotolinė platforma bus daugiakalbė ir sudarys sąlygas potencialiems klientams susipažinti su įmonės veikla, pasiekimais bei vykdomomis paslaugomis, suteiks galimybę įsigyti mokymų kursus, apimančius laiko planavimo, lyderystės, vadovavimo, asmeninio tobulėjimo temas.

Sėkmingas projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas įmonei sklandžiai ir reikšmingomis apimtimis didinti pardavimo pajamas bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos sukurtus sunkumus.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 63 570,00 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, projekto įgyvendinimui skiriama iki – 47 677,50 Eur
Projekto vykdymo pradžia – 2022 m. vasario 22 d.
Projekto vykdymo pabaiga – 2023 m. rugpjūčio 31 d.