Privatumo politika

2024-03-26 redakcija


UAB „TĘSTINIŲ MOKYMŲ CENTRAS“

PRIVATUMO POLITIKA
1. APIE

1.1. Ši privatumo politika nustato UAB „Tęstinių mokymų centras“, juridinio asmens kodas 301674916, buveinės adresas Gedimino g. 43-2, LT-44240 Kaunas, veiklos vykdymo adresas Savanorių pr. 1, Vilnius 03116, elektroninio pašto adresas info@testiniaimokymai.lt (toliau – taip pat „Valdytojas“, taip pat „mes“), interneto svetainių https://testiniaimokymai.lt/; https://davinci365.lt/; https://phronesis.lt/; https://emotionalis.lt/; https://gyvenimobalansas.lt/; https://pokyciuambasadoriai.lt/; https://pokyciuekspertai.lt/; https://asmeninisefektyvumas.lt/; https://tomaskaulinskas.lt/; https://tomasstonys.lt/; https://testiniaimokymai.eu/; (toliau – vadinama „svetaine“ nepriklausomai nuo konkrečios svetaines) lankytojų, paslaugų bei prekių pirkėjų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo sąlygas. Aktualios privatumo politikos redakcijos taikymo pradžios data yra nurodyta viršutinėje šio interneto puslapio dalyje.

1.2. Tvarkydami asmens duomenis, laikysimės galiojančių teisės aktų reikalavimų; juos tvarkysime teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais; sieksime, kad netikslūs asmens duomenys, esant reikalui, būtų tikslinami, pildomi, o numatytais atvejais – ir naikinami; saugosime tiek ir tokia forma, kad subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina siekiant tų tikslų, kuriems duomenys yra renkami, tvarkomi ir saugomi; neteiksime asmens.

1.3. Interneto svetainėje yra nuorodų į Valdytojui nepriklausančias interneto svetaines. Valdytojas nėra atsakingas už šių svetainių taikomas privatumo politikas, todėl rekomenduojame būti aktyviems ir susipažinti su interneto svetainių, į kurias esate nukreipiami, privatumo politikomis.

2. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

2.1. Interneto svetainės tobulinimo, rinkodaros kampanijų aktualizavimo tikslu (slapukų naudojimas):

Valdytojas tvarko Interneto svetainės lankytojų IP adresus bei lankymosi duomenis, tokius kaip geografinę vietovę, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, nukreipimo šaltinį, lankymosi svetainėje trukmę, peržiūrėtus puslapius, naršymo svetainėje kelius, o taip pat informaciją apie naudojimosi laikotarpius, dažnumą. Šie duomenys tvarkomi remiantis teisėtu interesu, siekiant suprasti lankytojų poreikius, teikti paslaugas, padaryti skelbiamą informaciją labiau prieinamą, nustatyti ar interneto svetainė yra naudinga, informatyvi ir kaip ją tobulinti ateityje. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą rasite šios Privatumo politikos skyriuje „Kokie slapukai naudojami šioje Interneto svetainėje?“.

2.2. Paslaugų teikimo ir prekių pardavimo tikslu:

Tvarkome tapatybės duomenis (vardą, pavardę), telefono numerį, informaciją apie darbovietę, pareigas, elektroninio pašto adresą bei kitą konkrečią informaciją, būtiną paslaugoms suteikti ar prekėms parduoti, kurią jūs pateikiate. Šiuos duomenis tvarkome sutarties vykdymo tikslu (arba vykdant veiksmus prieš sudarant sutartį) ir teisėto intereso pagrindu, siekiant tinkamai vykdyti apskaitą ir apskaitos įrašų tvarkymą. Duomenys saugomi 5 metus nuo sutarties įvykdymo arba paslaugų/prekių įsigijimo datos, jei sutartis nėra sudaroma.

2.3. Renginių organizavimo tikslu:

Duomenų valdytojas tvarko tapatybės duomenis (vardą, pavardę), telefono numerį, darbovietę, pareigas, el. pašto adresą, asmens nuotrauką, atstovaujamo duomenų valdytojo (duomenų tvarkytojo) pavadinimą, ryšį su juo. Šie duomenys tvarkomi jūsų sutikimo pagrindu ir saugomi 5 metus po sutikimo gavimo arba kol sutikimas bus atšauktas.

2.4. Veiklos pristatymo pranešimų ir (ar) informavimo apie veiklą tikslu (lankstinukuose, prezentacijose, soc. tinkluose):

Tvarkomi tapatybės duomenys (vardas, pavardė), atvaizdas, darbovietė, pareigos, atstovaujamo duomenų valdytojo (duomenų tvarkytojo) pavadinimas, ryšys su juo. Šie duomenys tvarkomi gavus jūsų sutikimą ir saugomi 5 metus po sutikimo gavimo.

2.5. Tiesioginės rinkodaros tikslu:

Tvarkome jūsų tapatybės duomenis (vardą, pavardę), kontaktinius duomenis (el. pašto adresą, telefono numerį, adresą), sutikimo tiesioginei rinkodarai faktą, datą, laiką, kitus asmeninius/veiklos aspektų duomenis (pvz. pareigas, lytį), atstovaujamo valdytojo/tvarkytojo pavadinimą, ryšį su juo, susirašinėjimą, asmens duomenų tvarkymo vietą (jei taikoma), parašą. Šiuos duomenis tvarkome jūsų sutikimo pagrindu. Jei jau teikėme paslaugas/pardavėme prekes ir neprieštaravote tiesioginei rinkodarai - tvarkome teisėto intereso pagrindu, siekdami išlaikyti ryšį su klientais. Duomenys saugomi 5 metus nuo sutikimo arba kol jis atšaukiamas.

2.6. Bendravimo su Jumis tikslu:

Tvarkome jūsų tapatybės duomenis (vardą, pavardę), el. pašto adresą, telefono numerį, nuotrauką. Šiuos duomenis tvarkome jūsų sutikimo pagrindu (5 metus nuo sutikimo arba kol jis atšaukiamas.). Jei jau teikėme paslaugas/pardavėme prekes – duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, siekdami išlaikyti ryšį su klientais (5 metus nuo sutarties įvykdymo arba paslaugų/prekių įsigijimo datos, jei sutartis nėra sudaroma).

2.7. Kandidatų į darbo vietą duomenų bazės administravimo tikslu:

Tvarkome jūsų tapatybės duomenis (vardą, pavardę), gimimo datą, telefono numerį, el. pašto adresą, gyvenamąją vietą (adresą), duomenis apie išsilavinimą, užsienio kalbų mokėjimą, pageidaujamą darbą bei atlyginimą, asmenines savybes, darbo patirtį, paskutines darbovietes, darbo stažą paskutinėse darbovietėse, užimtas pareigas, kitą darbo patirtį; taip pat kitą gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiamą informaciją. Šie duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo, kurį suteikiate pateikdami mus savo gyvenimo aprašymą, pagrindu. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir (ar) motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

2.8. Šalia konkrečių tikslų, nurodytų aukščiau, mes taip pat galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, kai juos tvarkyti yra būtina, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

2.9. Kiekvienas duomenų subjektas turi teisių, kurios suteikia jam galimybę kontroliuoti savo privatumą, o UAB “Tęstinių mokymų centras” užtikrina galimybę jomis pasinaudoti ir toliau pateikia informaciją, kaip duomenų subjektai gali tai padaryti.

3. Interneto svetainės lankomumo statistika

3.1. UAB “Tęstinių mokymų centras” tobulina savo interneto svetainę ir siekia, kad naudotis ja būtų kuo lengviau. UAB “Tęstinių mokymų centras” svarbu žinoti, kiek lankytojų prisijungė, kuri informacija yra aktualiausia svetainės lankytojams, kaip dažnai jie jungiasi, kokias naršykles ir įrenginius naudoja, kokį turinį dažniausiai skaito, iš kokių regionų jie yra – tad renkami panašūs demografiniai bei statistiniai duomenys. UAB “Tęstinių mokymų centras” naudoja šiuos duomenis turėdama teisėtą interesą, taip pat siekdama suprasti savo lankytojų poreikius ir teikti paslaugas bei padaryti skelbiamą informaciją labiau prieinama.

3.2. UAB “Tęstinių mokymų centras” renka šią informaciją naudodama automatinį „Google Analytics“ įrankį, kuris leidžia užfiksuoti ir analizuoti, kaip lankytojai naudojasi interneto svetaine. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia „Google Analytics“ ir kokią informaciją šis įrankis leidžia rinkti ir analizuoti – https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800.

3.3. Bet kuris lankytojas bet kuriuo metu gali išjungti duomenų apie jį rinkimo funkciją „Google Analytics“, kaip tai atlikti - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

4.1. Svetainėje duomenys apie jos lankytojus renkami naudojant slapukus (angl. cookies). Tai itin nedidelės apimties failai, laikinai įrašomi į lankytojo įrenginio, kuriuo naršoma Svetainėje, standųjį diską. Slapukai leidžia atpažinti lankytoją, kai jis kitą kartą apsilanko Svetainėje, taip pat leidžia išsaugoti jo naršymo istoriją, parinktis, todėl lankytojui pateikiamas jam labiau pritaikytas turinį, pagreitinama Svetainėje vykdoma paieška. Pabrėžtina, kad slapukai naudojami didžiojoje daugumoje internetinių svetainių.

4.2. Padedant Slapukams, gaunama informacija naudojama siekiant užtikrinti, kad Svetaine būtų naudojamasi patogiau (pvz., ją „personalizuojant“ pagal lankytojo poreikius), jie padeda tobulinti svetainę, analizuoti lankytojų įpročius, veiksmingiau planuoti rinkodarines kampanijas.

4.3. Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;

funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nebūtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;

statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;

rinkodaros, tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine, užtikrinti pasiūlymų (reklamos), geriausiai atitinkančių naudotojų poreikius, pateikimą naudotojui.

4.4. Lankytojas, spustelėjęs „Sutinku“ mygtuką specialiame blokelyje dėl Slapukų naudojimo, patvirtina sutikimą naudoti slapukus. Lankytojas taip pat turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą naudoti slapukus, pakoregavęs interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai į įrenginį nebūtų priimami. Tačiau tai gali sulėtinti naršymo Svetainėje greitį, apriboti kai kurių funkcijų veikimą.


5. Serverio įrašai

5.1. Serveris, kuriame talpinama svetainė, taip pat gali įrašyti užklausas, kurias lankytojas pateikia serveriui (lankytojo atidaromos interneto svetainės adresas, lankytojo naudojamas įrenginys ir naršyklė, lankytojo IP adresas ir prisijungimo laikas). Šie duomenys yra naudojami tik techniniais tikslais – užtikrinti, kad svetainė tinkamai ir saugiai veiktų bei išnagrinėti galimus saugumo pažeidimus.

5.2. Pagrindas šių duomenų rinkimui ir naudojimui yra mūsų teisėtas interesas užtikrinti svetainės techninį prieinamumą ir saugumą.


6. SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖS

6.1. Šiuo metu turime ir naudojame šias paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse:

6.2. tinkle „Facebook“ – @testiniaimokymai, @phronesisvadovuakademija, @davinci365architectus, su kurio privatumo politika galite susipažinti čia https://www.facebook.com/privacy/explanation.

6.3. tinkle „Instagram“ – @testiniaimokymai, su kurio privatumo politika galite susipažinti čia https://help.instagram.com/155833707900388;

6.4. tinkle „LinkedIn“ – Tęstinių mokymų centras, su kurio privatumo politika galite susipažinti čia https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;

6.5. tinkle „Youtube“ – kanalas @Testiniumokymucentras, su kurio privatumo politika galite susipažinti čia https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/.

6.6. Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja jūsų asmens duomenis.


7. Rinkodara

7.1. TMC tvarko Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, remdamasi Jūsų sutikimu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamento, toliau taip pat Reglamentas, 6 straipsnio 1 dalies a punktu) arba teisėtu interesu (vykdant sutartį).

7.2. Jei asmens duomenys tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu, sutikimą galite duoti dėl savo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Jeigu esate juridinių asmenų atstovas (nurodote, kad atstovaujate įmonę) Jūs duodate sutikimą dėl atstovaujamo juridinio asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu. Tokiu atveju, Jums bus siunčiama su Jūsų atstovaujamuoju asmeniu ir / ar jo veikla susijusi aktuali informacija, ir bus laikoma, kad Jūsų atstovaujamasis asmuo sutiko, kad su juo ir / ar jo veikla susiję duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Atliekami Jūsų (ir / ar Jūsų atstovaujamojo asmens) duomenų profiliavimo veiksmai neturi Jums (ir Jūsų atstovaujamajam asmeniui) jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

7.3. Jums sutikus, Jūsų asmens duomenis tvarkysime TMC vykdomos tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara, t. y. bendraudami su Jumis, teikdami Jums aktualius pasiūlymus (informaciją) apie parduodamas prekes ir (ar) paslaugas, vykdydami aktualius tyrimus bei apklausas, informuodami apie naujas paslaugas, kviesdami į organizuojamus renginius, seminarus, mokymus, kviesdami prisidėti prie paslaugų kūrimo ar modernizavimo ir pan., naudosime TMC turimus Jūsų (ir / ar Jūsų atstovaujamojo asmens) duomenis.

7.4. Jei lankotės TMC svetainėje ir užsiprenumeruojate naujienlaiškį ar pateikiate kontaktinius duomenis, TMC gali siųsti Jums informaciją, naujienlaiškius ar rinkodaros pranešimus pagal Jūsų pasirinktą tematiką ar apie TMC prekes ir paslaugas.

7.5. Jei jau esate TMC klientas ir neprieštaravote, TMC gali informuoti Jus apie kitus savo produktus ir susijusią informaciją.

7.6. Jūs turite teisę atsisakyti rinkodaros pranešimų gavimo bet kuriuo metu. Atšaukti savo sutikimą galėsite susisiekę telefonu +370 679 12626 arba parašę el. paštu info@testiniaimokymai.lt, taip pat kiekviename Jums el. paštu siunčiamame tiesioginės rinkodaros pranešime nurodytu būdu. Sutikimą taip pat galite atšaukti raštu ar asmeniškai, pateikdami prašymą mūsų buveinės adresu (1.1. punktas).

7.7. Atlikus atsisakymo veiksmą, Jūsų profilį atnaujinsime, kad užtikrintume jog daugiau negausite tiesioginės rinkodaros pranešimų.

7.8. Atsisakius rinkodaros pranešimų, vis tiek gausite pranešimus, susijusius su prekių/paslaugų pirkimu ir teikimu.

7.9. Jūsų kontaktiniai duomenys tiesioginei rinkodarai bus saugomi 5 metus arba tol, kol atšauksite savo sutikimą. Galite atsisakyti rinkodaros pranešimų gavimo bet kuriuo metu.


8. Kas turi prieigą prie duomenų

8.1. UAB „Tęstinių mokymų centras“ gali atskleisti jūsų asmens duomenis kitiems paslaugų teikėjams, konkrečių paslaugų teikimo tikslais tiek, kiek tai yra būtina suteikti tokias paslaugas (pavyzdžiui, serverio paslaugos, svetainės turinio valdymo įrankių arba svetainės talpinimo (angl. hosting) paslaugų tiekėjai, kurjerių tarnybos, el. pašto paslaugų teikėjai ir pan.). Pasitelkdami subtiekėjui ir subrangovus, imamasi reikiamų priemonių, siekiant užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

8.2. Be konkrečių jūsų asmens duomenų galimo atskleidimo atvejų, nurodytų 8.1.p., mes taip pat galime atskleisti jūsų asmens duomenis, kai toks atskleidimas yra būtinas, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles.

8.3. Prieigą prie statistinių duomenų apie svetainės ir socialinės žiniasklaidos priemonių profilių lankytojus turi TMC marketingo ir pardavimų darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės bei socialinės žiniasklaidos priemonių turinio tobulinimą.

8.4. „Google Analytics“ įrankį suteikia įmonė „Google Inc.“ (JAV įmonė), tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES–JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimams. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai - https://privacy.google.com/businesses/processorterms/.


9. Kiek ilgai saugomi duomenis

9.1. UAB “Tęstinių mokymų centras” tvarko duomenis ne ilgiau kaip 5 metus.


10. Lankytojo teisės ir kaip galima jomis pasinaudoti

10.1. Susisiekus su UAB “Tęstinių mokymų centras” el. paštu info@testiniaimokymai.lt galima pasinaudoti teise:

10.1.1. susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;

10.1.2. prašyti ištaisyti asmens duomenis;

10.1.3. prašyti ištrinti asmens duomenis(„teisė būti pamirštam“);

10.1.4. teisė nesutikti su duomenų tvarkymu ir, jei taikytina, atšaukti sutikimą leisti tvarkyti asmens duomenis.

10.1.5. Kai kuriais atvejais galima turėti teisę prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys;

10.1.6. Į duomenų perkeliamumą;

10.1.7. pateikti skundą priežiūros institucijai.

10.2. Duomenų subjektas gali naudotis savo teisėmis pagal galiojančias ES ir Lietuvos teisės aktų nuostatas.

10.3. Jei duomenų subjektas prašo ištrinti jo asmens duomenis, UAB “Tęstinių mokymų centras” išsaugos tik tokios informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba įpareigoti laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos lankytojas yra sudaręs su UAB „Tęstinių mokymų centru“.


11. Teisė pateikti skundą

11.1. Jei lankytojas mano, kad buvo pažeistos jo teisės į privatumą, jis gali pateikti skundą atitinkamai valdžios institucijai toje ES šalyje, kurioje jis gyvena. Tokių institucijų kontaktiniai duomenys http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080. Lietuvoje turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, https://vdai.lrv.lt/), tačiau, prieš teikiant skundą šiai priežiūros institucijai, pirmiausiai rekomenduojame kreiptis į mus. Jeigu manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame Reglamentą ar kitus duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus ir / ar Jums kilo klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu ir / ar teisių įgyvendinimu, kreipkitės elektroniniu paštu info@testiniaimokymai.lt.


12. Pasiūlymai ir kontaktai

12.1. Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums info@testiniaimokymai.lt.

12.2. UAB UAB „Tęstinių mokymų centras“ rekvizitai ir kontaktai:

juridinio asmens kodas 301674916;

buveinės adresas Gedimino g. 43-2, LT-44240 Kaunas;

veiklos vykdymo adresas Savanorių pr. 1, Vilnius 03116,

elektroninio pašto adresas info@testiniaimokymai.lt

Tel.Nr. +370 679 12626